انتخاب مهندس علیرضا روحی قدسی نیا به عنوان مدیر نمونه زنجیره یکپارچه تولید و عرضه گوشت مرغ در استان خراسان رضوی

سی و هشتمین دوره (استانی) معرفی و تجلیل از تولید کنندگان  و بهره برداران برتر بخش کشاورزی استان خراس...

ادامه مطلب