کارخانه دان  

کارخانه دان مجتمع تولید مرغ فریمان، در نیشابور واقع گردیده و در سال ۱۳۹۷ خریداری شده است.

مساحت این کارخانه ۴۰۱۶ متر مربع و زیربنای آن ۱۴۶۳ متر مربع است. این کارخانه در سال ۱۳۹۷ با استفاده از ۱۵ نفر نیروی انسانی شروع بکار نمود.

این کارخانه با ظرفیت تولید ۳۵ تن در ساعت برای واحدهای مرغ مادر، مرغ گوشتی و تخم گذار فعالیت می کند.

هدف از خرید کارخانه دان، تأمین دان پلت شده برای واحدهای مرغ مادر و مرغ گوشتی مجتمع است و طی مراحل زیر تولید دان انجام می گردد:

مهندس اعتمادی :   ۰۹۱۵۱۳۱۳۲۲۳