کشتارگاه‌ های طیور در کشور به منظور تأمین و نگهداری گوشت ایجاد شده اند تا به شیوه مناسب و با بهره گیری از تجهیزات بسته بندی و امکانات سردخانه ای گوشت و سایر متفرقات خوراکی آن را به صورت بهداشتی و مطابق با موازین شرع مقدس اسلام برای مصرف کننده آماده کنند. کشتارگاه صنعتی طیور دارای بخش های زیر هستند:

همچنین واحد های مختلف کشتارگاه مرغ عبارتند از:

شرکت مجتمع تولیدی مرغ فریمان در حال حاضر در حال بررسی خرید زمین در جاده مشهد، فریمان است تا در آینده ای نزدیک کشتارگاه مرغ خود را تأسیس کند.