کشتارگاه‌ های طیور در کشور به منظور تأمین و نگهداری گوشت ایجاد شده اند تا به شیوه مناسب و با بهره گیری از تجهیزات بسته بندی و امکانات سردخانه ای گوشت و سایر متفرقات خوراکی آن را به صورت بهداشتی و مطابق با موازین شرع مقدس اسلام برای مصرف کننده آماده کنند. کشتارگاه صنعتی طیور دارای بخش های زیر هستند:

همچنین واحد های مختلف کشتارگاه مرغ عبارتند از:

شرکت مجتمع تولیدی مرغ فریمان در حال حاضر در حال بررسی خرید زمین در جاده مشهد، فریمان است تا در آینده ای نزدیک کشتارگاه مرغ خود را تأسیس کند.

مهندس ادیب پور :  ۰۹۱۵۵۰۶۶۸۱۳