در راستای توسعه زنجیره تولیدی یکپارچه مرغ فریمان و با هدف ایجاد تنوع در تامین محصولات پروتئینی، در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مزرعه مرغ تخم گذار راه اندازی گردید.

این واحد با ظرفیت ۷۰ هزار قطعه مرغ تخم گذار صنعتی در دو سالن تمام اتوماتیک در حال فعالیت است که ظرفیت تولید حدود ۴۳۰۰ کیلوگرم روزانه تخم مرغ را دارا می باشد و انتظار می رود در آینده توسعه بیشتری را در این بخش شاهد باشیم. این واحد برای ۱۵ نفر بطور مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

مهندس بنازاده: ۰۹۱۵۱۱۰۰۳۵۱