مزرعه مرغ مادر فریمان

شرکت مجتمع تولیدی مرغ فریمان دارای دو مزرعه مرغ مادر با ظرفیت ۷۵.۰۰۰ قطعه مرغ مادر در شهرستان فریمان است.

این دو مزرعه قابلیت تولید حدود ۸ میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار در سال را دارند و روی هم رفته ۲۴ سالن فعال داشته و با حدود ۴۰ نفر نیروی کار اداره می شوند.

مهندس اصفهانی :‌  ۰۹۱۰۵۰۰۳۸۶۹

مزرعه مرغ مادر بیدخت

شرکت مجتمع تولیدی مرغ فریمان در سال ۱۳۹۱ دو مزرعه مرغ مادر در شهرستان بیدخت گناباد با ظرفیت ۷۴.۰۰۰ قطعه مرغ مادر خریداری کرد و توانست ظرفیت کل مرغ مادر مجموعه را به ۱۴۹.۰۰۰ قطعه مرغ مادر افزایش دهد.

دو مزرعه مستقر در بیدخت در سال حدود ۵ میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار تولید می کنند. این دو مزرعه دارای ۲۰ سالن بوده و در آنها ۲۴ نفر مشغول بکار هستند.

مهندس نوروزی : ۰۹۱۱۴۹۷۰۰۲۳                 مهندس آملی :  09158342440

نحوه فعالیت مزارع مرغ مادر

روال کار در مزارع مرغ مادر شرکت مجتمع تولیدی مرغ فریمان معمولاً به این صورت است که طی سال یک مزرعه در حال پرورش و یک مزرعه در حال تولید است. دوره پرورش حدود ۶ ماه طول می کشد و طی این مدت کارهای زیر انجام می شود:

سپس دوره تولید شروع می شود که طبق استاندارد ۴۰ هفته است اما بسته به میزان تولید، شرایط سلامتی و مقرون به صرفه بودن نگهداری بیشتر گله می تواند متفاوت باشد. عمده کارهایی که در دوره تولید در مزرعه انجام می شود عبارت است از: