تخم نطفه دار پرندگان، تخمی است که اگر در شرایط محیطی مناسب از لحاظ دما و رطوبت قرار بگیرد، پس از مدت زمان مشخص به جوجه تبدیل خواهد شد. تخم های نطفه دار در صنعت جوجه کشی و حتی به طور کلی در صنعت پرندگان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

چنانچه قصد فعالیت جدی برای کار با دستگاه جوجه کشی را دارید بهتر است تا تخم نطفه دار را مستقیم و با نظارت از مزارع معتبر تهیه کنید. مزارع پرورش طیور معمولا با رعایت عوامل تغذیه ای مورد نیاز طیور مولد محصولات باکیفیت تری نسبت به افرادی که به طور سنتی اقدام به نگهداری طیور می کنند به شما عرضه می کنند.