واحد های گوشتی

شرکت مجتمع تولیدی مرغ فریمان به منظور پرورش مرغ گوشتی، اقدام به تاسیس ۳۰ واحد مرغ گوشتی، با ظرفیت ۱.۰۰۰.۰۰۰ قطعه مرغ گوشتی در هر دوره، در شهرستان های مشهد، فریمان، تربت جام و طرقبه طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ کرده است.

در پرورش مرغ گوشتی، فرآیند کار به چند دسته به شرح زیر تقسیم می شود:

آماده سازی سالن: اولین کار در مورد پرورش مرغ گوشتی، آماده سازی، پاکسازی، شستشو و ضدعفونی کردن سالن های مرغداری و تجهیزات داخل آنها طی چندین مرحله است.

تغذیه: تغذیه دان مورد نیاز برای جوجه ها با دان استارتر (سوپردان) آغاز شده و به ترتیب با پیش دان، میان دان و پس دان خاتمه می یابد.

واکسیناسیون: جوجه ها را باید علیه بیماری های مهم از جمله آنفولانزا، برونشیت، نیوکاسل و گامبورو که ممکن است طی دوره بیمار شوند، واکسینه کرد.

دمای سالن: برای شب اول پذیرش جوجه دما باید بین ۳۰ تا ۳۲ درجه باشد. سپس هر ۳ روز یکبار حدود ۱ درجه دما کاهش داده می شود تا آخر دوره (بسته به فصل سال) حدوداً به ۲۱ تا ۲۲ درجه سانتی گراد برسد.

مهندس یگانه : ۰۹۱۵۳۱۳۰۸۴۷