عنوان شغلی / شهرمشهدفریماننیشابوربیدخت گنابادتربت جامطرقبه
صندوق دار

فروشنده

قطعه کار مرغ

مدیر کارخانه جوجه کشی

مدیر کارخانه دان

مدیر فنی فارم مادر

مدیر فنی فارم گوشتی

مدیر فروش

کارشناس فروش

مدیر بازرگانی

مسئول آزمایشگاه

مسئول بخش کنسانتره

حسابدار

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس کامپیوتر (شاخه نرم افزار و IT)

متصدی فروش آنلاین

بازاریاب فروش مرغ گرم

تحصیل دار

مهندس دامپروری (پرورش طیور)

متصدی فروش در فروشگاه

سرپرست سالن مرغداری

پیک موتوری

راننده پایه یک

راننده پایه دو

نگھبان

سالندار

کمک سالندار

سر کارگر

تکنسین فنی و تأسیسات

نیروی سورت تخم مرغ

انباردار

کشاورز

کارشناس برق

کارمند اداری

کارگر فروشگاه مرغ

کارگر ساده مرغداری

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.